Laarzenpad 14/06/15

Het laarzenpad loopt dwars door het verende rietland, een stukje moerasbos en open hooilanden