Alde Feanen (Earnewâld) 23/07/18

Een leuke route door laagveenmoerasgebied en weidevogelgebied met rietvelden, waterplassen, een uitkijktoren, vogelkijkhutten, een ooievaarsstation, een vlonderpad over een oud petgat en door het elzenbroekbos